Każde łóżko ma możliwość  dofinansowania z PCPR, MOPS oraz PFRON.

Dodatkowe informację udzielamy indywidualnie.